Župnija Trnje

Župnijska cerkev Sv. Trojice v Trnju


Podružnice:

Cerkev Sv. Lenarta v Kleniku

Cerkev Sv. Miklavža v Palčju

Cerkev Sv. Jurija na Jurščah

Stare cerkve:

Cerkev Sv. Trojice na hribu Sveta Trojica


Cerkev Sv. Marjete pri palškem jezeru.