Urnik maš

2. ADVENTNA

NEDELJA

                      10.12.

Loretska Mati Božja

Trnje

Trnje

Zagorje

Palčje

Zagorje

  8,30 Češčenje SRT

  9h +Jože Povh, Klenik 46, dar. Zevnik, Kranj

 +Milivoj in starši Avčin, Trnje 10, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij

12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko - Ofer

16h ADVENTNA SPOVED (dva tuja spovednika)

Ponedeljek      11.12.

Sv. Damaz, papež

Brdo

17h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo12

Torek              12.12.

D. Marija iz Guadalupe

Klenik

17h +Jakob Možina, Klenik 10, obletna

 +Veronika Smrdelj, Klenik 45, obletna

Sreda             13.12.

Sv. Lucija, dev. muč.

Parje

17h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Četrtek           14.12.

Sv. Janez od Križa

Juršče

Zagorje

16h +Rudolf Šajn, Juršče 71, osmina

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

Petek             15.12.

Bl. Drinske mučenke

Zagorje

17,30 +Ana Marija Cankar, Ljubljana, 30. dan

Sobota            16.12.

Sv. Adelajda, kraljica

Zagorje

17,30 +i Bilc, Zagorje 50, obletna – Božična devetdnev.

 +Matija in starši Čopič, Drskovče 10

3. ADVENTNA

NEDELJA

                      17.12.

Sv.Janez de Matha

Trnje

Trnje

Zagorje

Juršče

Trnje

  8,30 Češčenje SRT

  9h +Marija in Alojz Bargoč, Trnje 4/a, obletna

 +Jože in Vilma Šabec, Trnje 63, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij

12h +Magdalena Zafran in +i starši Živic, J.10, obl.

14h ADVENTNA SPOVED (eden tuj spovednik)

Ponedeljek      18.12.

Sv. Vunibald, opat

Palčje

16,30 V dober namen

Torek              19.12.

Sv.Urban V., papež

Klenik

17h +Jože in vsi +i Smrdelj, Klenik 55, obletna

Sreda            20.12.

Sv. Dominik, opat

Zagorje

16,30 +Pavel Penko, Parje 3, obletna

 +i Lenarčič, Parje 16

Četrtek        21.12.

Sv.Peter Kanizij c.u.

Juršče

Zagorje

16h +Andrej Žužek, Juršče 24, obletna

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

Petek             22.12.

Sv.Frančišek Cabr-

Zagorje

17,30 +Janez in Jožefa Štavar, Zagorje 106, obletna

+Marija, Janez in Stanislava Sitinger, Knežak

Sobota           23.12.

Sv. Janez Kancij, d.

Zagorje

17h Spoved

17,30 +Milan Želje, Zagorje 17, 30. dan

4. ADVENTNA

NEDELJA

- KVATRNA

SVETI VEČER

                    24.12.

Trnje

Trnje

Zagorje

Juršče

Zagorje

  8,30 Češčenje SRT

  9h +Ivanka Smrdelj, Avstralija, dar. Jernačevi

+i starši Zorman, T.103 in +i starši Žele, Argent.,d. Ana

10,30 Za vse župljane obeh župnij

20h +Marija Velikonja, Juršče 31, obletna

15h Zaključek Božične devetdnevnice