Obvestila

- KVATRNA NEDELJA je danes. Po oznanilih bomo molili za naše rajne. Miloščina današnje nedelje gre za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog vam povrni, za kar ste danes darovali v ta namen.

- BIRMANSKO DEVETDNEVNICO v Zagorju smo začeli v petek in se bo nadaljevala skozi ves teden vsak večer ob 19h. K njej ste vabljeni poleg birmancev, staršev in botrov tudi ostali farani, da z molitvijo in najsvetejšo daritvijo podpremo neposredno pripravo birmancev na prejem zakramenta Svetega Duha, ki naj jih utrdi v veri in življenju po veri. Zaradi devetdnevnice v Zagorju bosta maši v Palčju in Kleniku že ob 17,30!

- SPOVED za birmance, starše, botre in ostale domače bo v petek ob 17h. Na razpolago bo en tuj spovednik.

- SLOVESNOST SV. BIRME bo prihodnjo nedeljo ob 10,30. Birmoval bo g. škof Jurij. To je praznik ne le birmancev in njihovih družin, ampak vse župnije. Zato se vsi lepo pripravimo na ta dan.

- MAŠA NA SV.TROJICI – jesenski shod bo prihodnjo nedeljo ob 15h. Sv.mašo bo daroval za romarje g. Marjan Škvarč iz Pivke. Tisti, ki ne morete peš na Sv. Trojico, bodo gasilci prevažali z zadnjega obračališča na vrh od 13,45 naprej. Prijavite se na mojo telefonsko številko 041/377 223, ali od Julke Dekleva: 040/378 851.

- CERKEV na Sv.Trojici smo elektrificirali, da bo notranjost tudi ob oblačnem vremenu dovolj svetla. To pa, glede na redne dohodke (dve škrabci na leto) visoko presega finančne zmožnosti te cerkve. Zato se vam priporočamo za denarno pomoč. - Pripravljamo tudi postavitev križevega pota od »rampe« do »dolince« pod vrhom. Ob vsaki postaji bo pod križem v kamen vklesana pesem, ki jo pojemo ob križevem potu, in zraven še v drugi kamen vklesana misel, ki se nanaša na določeno postajo. 12., 14. in 15. postaja (vstajenje) bodo obogatene še s kamnitimi reliefi, ki so tudi že pripravljeni. Za samo postavitev in ureditev posameznih postaj po bo potrebno tudi še kar precej denarja, za kar se vam tudi priporočamo.

- POROČILO s 13. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 14. septembra: Duhovna poglobitev:

Nov priročnik pastoralnega načrtovanja za leto 2017 – 2018 nas je vodil k razmiš-ljanju o Božji ljubezni v vsakdanjem življenju. Ali jo zaznavamo v stiku z ljudmi in ali jo znamo izkazovati? Božja ljubezen je vpeta v vse naše odnose; med sosedi, vaščani, župljani in predvsem v odnose znotraj družin. Zdi se nam, da na podeže-lju in tudi znotraj naše župnije ostajajo odnosi tudi zaradi tradicionalne vere še vedno pristni in odprti. Pripravljeni smo si pomagati in se trudimo za slogo. Prepiri so prej izjeme, ne pravilo. Gradimo dobre odnose, ki praviloma temeljijo na veri in si izkazujemo spoštovanje. Vse to nas povezuje v skupnost. Praznovanja:nazaj: Za nami so prijetna, zelo doživeta praznovanja. Prav gotovo nam bo v spominu ostala zlata maša. Obisk Fatimske Gospe po družinah so spremljala druženja, molitve in petje. Romanja so imela zelo pester program. Naprej: Pred nami je najprej slovesnost Svete Birme naslednjo nedeljo, to je praznik cele župnije. Celo-dnevno češčenje bo po običajnem razporedu 15. oktobra. Teden kasneje sledi misijonska nedelja. Jesensko dekanijsko romanje nas bo letos izjemoma vodilo na Sveto Goro. 29.oktobra bo tam posvečenje diakonov, ki mu bomo prisostvo-vali. Sledijo še Vsi sveti in oba jesenska shoda: na Šilentabru in v Parjah. O ad-ventnem in božičnem praznovanju se bomo pogovarjali na naslednji seji v sredini novembra. Predavanje g. škofa Jurija Bizjaka bomo organizirali na četrtek, ko bo imel čas. Veselimo se njegovega obiska. Člani ŽPS letos ne bomo romali, vreme nam tega več ne dopušča. Na pot se bomo raje odpravili spomladi. Poročilo ŽGS: Za nami je poletje, čas počitnic. Tudi aktivnosti je bilo v tem času manj. Na Šilen-tabru načrtovano ometanje ni bilo opravljeno, izvajalec se na žalost ni pojavil. V Drskovčah v kapeli odstranjujejo star omet pred beljenjem. Želijo opraviti beljenje, kot je bilo v originalu. Člani niso še opravili inventurnega popisa. Pri popisu nepre-mičnin bodo potrebovali pomoč. Poročilo MŽK:Redno potekajo obiski starejših župljanov. V počitnicah so zbirali sredstva in podarili bone za nabavo zvezkov v družinah v stiski. Na organizirane počitnice sta potovali dve družini in trije otroci iz Postojne. Srečanje starejših je bilo lepo pripravljeno in prijetno. Število gostov je manjše, ker je manj starejših župljanov.

- POROČILO 13. redne seje ŽPS Trnje, ki je bila v petek,15. septembra 2017. Prisotnih je bilo samo 5 članov. Navajam le dva sklepa (od šestih):

1. Ker spomladi ni bilo priložnosti za izvedbo romanja ŽPS, se združi le-to z je-senskim dekanijskim romanjem in posvečenjem diakonov na Sv. Gori 29. oktobra.

2. V Trnju in Palčju vabimo nove bralce beril pri sv. maši! Kdor ima primeren glas in zna lepo brati, je prav, da te svoje darove uporabi v Božjo čast in širjenje Božje besede, ko se zbiramo pri bogoslužju. Prijavite se čim prej!