Obvestila

- 1. SVETOVNI DAN UBOGIH je danes. Od letos naprej naj bi ga po naročilu papeža Frančiška obhajali na 33. nedeljo med letom. Papež Frančišek si sam zelo prizadeva, da ne bi bili ubogi med nami in v svetu pozabljeni. Ta dan naj opozarja ves svet, še posebej nas kristjane, da živijo pri nas in v svetu mnogi ljudje tudi v skrajni revščini in smo jim mi, ki živimo v neprimerno boljših okoliščinah, dolžni pomagati po svojih zmožnostih. Letošnje geslo: »Ne ljubimo z besedami, ampak v dejanju!«

- TEDEN ZAPOROV se prične tudi danes. Naslov tega tedna je: »Trudim se«. Vabi nas k molitvi za oškodovane osebe, ki se iz dneva v dan soočajo s težkimi spomini in brazgotinami, za osebje v zaporih, za zapornike, ki skušajo najti smisel v življenju, za njihove družine in prijatelje.

- STARŠI OTROK 2. razreda iz Trnja ste vabljeni, da pridete na kratek pogovor o uri verouka v četrtek, 23.11. takoj po verouku.

- PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA in zadnja nedelja cerkvenega leta je danes teden. Vabi nas, da se spomnimo dejstva, da je resnični vladar sveta in mora biti tudi naših src učlovečena Božja Beseda JEZUS KRISTUS. On ni nasilni tiran ali samodržec, ampak usmiljeni Odrešenik, ki želi, da bi se vsi tesno povezali z njim v tem življenju in bili srečni ne le za en dan ali eno leto ali nekaj let, ampak za vso večnost. Uresničitev te želje pa je v naši odločitvi!

 

- POROČILO S SEJE ŽPS:

 

ZAGORJE: Duhovna poglobitev:Iztočnica za tokratna razmišljanja so bili Svetopisemski odlomki in besedila z naslovom »Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga«. Ljudje s katerimi živimo in jih srečujemo so vir blagoslova… Praznovanja:pogled nazaj: Za nami je Birma, prisrčen obred s sodelovanjem birmancev in staršev. Pri celodnevnem češčenju je bilo ponovno najmanj prisotnih vernikov iz Zagorja. Praznovanje misijonske nedelje v Novi Gorici je bilo zelo prijetno; s pričevanji in zahvalami misijonarjev in laične misijonarke. Za Vse svete in shod na Šilentabru nam je bilo vreme naklonjeno, prisotnih je bilo veliko ljudi, tudi iz drugih krajev. Pogled naprej: Pred nami je nedelja Kristusa Kralja in shod v Parjah. Sledi Teden Karitas od 27.11. do 3.12. z vsakodnevnimi aktivnostmi in sodelovanjem sodelavk pri nedeljski maši. V soboto bodo otroci izdelovali adventne venčke. V nedeljo 3. decembra bo otroke obiskal in obdaril Sveti Miklavž. Igrica in obdarovanje bo potekalo v Kulturnem domu. Igrico bodo pripravili birmanci. Pri jaslicah jim bodo pomagali tudi starši. Adventni čas bo letos kratek. Vzemimo si čas za molitev in duhovno pripravo. Obisk maš nam bo pri tem v pomoč. Pri maši smo vsi deležni posebne milosti, ne le tisti, za katere se daruje. Adventna spoved bo že 10.12. Predavanje g. škofa Jurija Bizjaka bo 9. decembra bo ob 19h v Gasilskem domu v Zagorju. Želimo si, da bi koledovanje tudi letos potekalo po vseh vaseh. To je prijeten in koristen običaj in dobrodelna akcija. Prosimo za sodelovanje vse odrasle in otroke, ki so prejšnja leta organizirali, spremljali in obiskovali župljane. Dekanijska božičnica za otroke in odrasle bo 7. januarja v Hrenovicah. Naslednjo nedeljo, 14.1.2018 vabi g. Slavko Hrast nastopajoče in poslušalce na dobrodelni koncert v Drežnico. Poročilo ŽGS:Lipo ob župnijski cerkvi so strokovno obrezali. Pri Sv. Pavlu je odpadel kembelj zvona, potrebno bo popravilo. V kapelici v Drskovčah so odstranili omet, pred beljenjem v originalnem stilu bo potrebno pridobiti dodatna sredstva. Popravili so okvir in pod pri Mariji. Poročilo MŽK: Sodelavke bodo Teden Karitas začele z mašo 27. 11 ob 18h v Postojni. V torek bo predavanje na temo ''Kje sem doma?'' To je tudi naslov Tedna Karitas. V sredo bo romanje v Ponikvo in ogled generalke dobrodelnega koncerta v Celju. V četrtek bo v skladiščih Karitas dan odprtih vrat. 12. 12. bodo sodelavke Karitas obiskale varovance obeh domov za ostarele v Postojni.

 

TRNJE: Iz priročnika za ŽPS in sicer IZ RODA V ROD smo kot duhovno poglobitev obravnavali poglavje Bog vstopa v družino po ljubezni (dolg iz prejšnje seje).

Najprej smo prebrali kratek svetopisemski odlomek, sledila ja skupna prošnja in sicer: Gospod, hvala ti za blagoslov, ki mi ga podarjaš po ljubezni mojih staršev, moža/žene, otrok, prijateljev... Kot iztočnico za pogovor smo prebrali sestavek Družina je svet kraj. V pogovoru glede izražanja drugačnosti družine, ki svoje odnose gradi na veri in medsebojnih odnosih t.j. med zakoncema, med starši in otroki, starimi starši in starši, vnuki in starimi starši, med družinskimi člani in širšo skupnostjo smo bili mnenja, da bi morale biti razlike očitne, če bi živeli po veri, vendar ni vedno tako, sicer ugotavljamo, da so v vernih družinah odnosi nekoliko boljši, je več spoštovanja, lepše obnašanje, a tudi tega se ne da posploševati. Ni več takšne povezanosti starih staršev in vnukov kot nekoč, predvsem se pogreša enotna vzgoja staršev in starih staršev. Nato smo obravnavali še poglavje Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga. Kot duhovno poglobitev smo prebrali svetopisemski odlomek o Abramu. V razpravi glede tega, kateri ljudje, s katerimi živim ali sem se z njimi v življenju srečal in so zame poseben način vir blagoslova in zakaj, smo menili, da si je treba vzeti čas drug za drugega, si priskočiti na po-moč, potrebna je strpnost in sprejemanje kompromisov, v družini pa sprejemati tudi mnenja drugih, v razširjeni družini tudi lahko pričakujemo dober nasvet in vedno se ve, kam se obrniti po pomoč, omenili smo tudi pomembnost botrstva. – Praznovanja: Pretekla: Jesenski shod na Sv. Trojico (24.9.) - zaradi slabega vremena manjša udeležba, sicer lepo doživetje. Celodnevno češčenje - takšna oblika kot je bila letos je v redu. Jesensko dekanijsko romanje in posvečenje diakonov na Sv. Gori (29.10.) - velika udeležba in zelo doživeto. Predlagano je bilo, da se kakšno župnijsko romanje združi s kakšnim tamkajšnjim praznovanjem. Bodoča: (glej tudi pri Zagorju) Shod v Palčju 10. dec. Božična devetdnevnica – od 16. dec. dalje (na Jurščah naj bi se zbirali vsak večer z otroci, v KD kjer je prostor za molitveno skupino, poizkusili naj bi tudi v Trnju v mežnariji, mogoče bo zanimivo za otroke, ker se zbira tudi listke v liturgičnem zvezku). Adventna spoved - potreben 1 spovednik in sicer na tretjo adv.nedeljo 17. dec. Blagoslov otrok bo na Božič popoldne. Koledovanje: predlagano je petek, 29. 12 popldne. V Trnju naj se pripravijo ogrinjala in sicer v zlati, rdeči in modri barvi. - Gospodarski svet: tepihe iz Trnja bodo uporabili v cerkvi v Kleniku, še kakšni ostanki bi bili v redu za kor na Jurščah. Karitas: (glej pri Zagorju) in 13. 12 bodo članice obiskale starostnike v domovih v Postojni. Razno: V mežnariji naj bi potekala molitvena ura enkrat me-sečno, glede časa, se dogovori naknadno.